Kategoriler
Genel Geyik Muhabbetleri Yaşam

Neden?

sorular sorular

*Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakarız?

* Neden her gördüğümüz haritada hemen Türkiye’yi bulmaya çalışırız? Millet olarak Dünya’da kaybolma kompleksimiz mi vardır?

* Neden insanlar birbirlerine sarılınca sağa sola sallanırlar?

*Neden öğrenciler ilköğretimin besinci sınıfına kadar öğretmene ‘öğretmenim’ diye seslenirken altıncı sınıfta bir anda ‘hocam’ diye seslenmeye baslarlar?

*Neden sınavlarda ‘4 yanlış bir doğruyu götürür’ seklinde bir uygulama ile öğrenciler cezalandırılırlarda ‘4 doğru bil, bir doğru da bizden’ seklinde bir kampanya başlatılıp zekaya ve riske girme cesaretine ödül verilmez?

* Neden insanlar kapalı bir alandan yağmur yağan alana çıkınca kafalarını eğerler? Yağmura duyulan saygıdan midir yoksa ondan tırstığımız içinidir?

*Neden dükkanını kapatıp giden esnaf, kapıya ’10 dakika sonra dönücem’ yazar, ne zaman gittiğini nasıl anlarız?

*Televizyona çıkan insanlar neden kendilerini Türkiye’deki bütün insanların izlediğini sanırlar ? Ör: Su anda 70 milyon kisi bizi izliyor…

*Neden gözlerinden öperim denir? İnsan vücudunda öpülecek daha uygunsuz bir yer var midir? Kimse kimseyi gözünden öpmüş müdür?

*Düğünlerde neden ‘Dom Dom Kursunu’ ile göbek atılmaktadır. ‘Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi’ gibi sözler eşliğinde kendinden geçen baksa milletler var midir?

*Neden bazı kızlarımız şirin bir hayvancağız gördüklerinde ‘inanmiyorum!’ derler, inanılmayacak olan nedir?

*Cumartesi ve Pazartesi’nin neden kendi isimleri yoktur?

*Dolmuşlardaki fiyat tarifesinde ‘en kısa mesafe’ neden ‘indi-bindi’ olarak tabir edilir? Önce inilip sonra mi binilir? Bir terslik yok mudur?

*Bulmacalarda boru sesinin karşılığı neden hep ‘ti’dir? Bulmacaları hazırlayan arkadaşlar hiç ‘ti’ diye ses çıkaran boru görmüşler midir?

*Ipana 7 reklamındaki kıza ‘Ne zamandan beri Ipana 7 kullanıyorsun?’ diye soran doktor, Ipana 7’nin yeni bir ürün olduğunu ve reklamdan sadece
bir kaç gün önce piyasaya çıktığını bilmemekte midir?

* Neden ilanlarda ‘doktordan temiz araba’ diye yazılır? Hipokrat yemininde ‘arabamı temiz kullanacağım’ seklinde bir madde mi vardır?

Kategoriler
Genel Geyik Muhabbetleri Yaşam

Sosyal Adalet

Tavuk, çayırda otlayan ineğe gitmiş:

“Merhaba inek hanım!” İnek, tavuğun kendisine, merhaba demesini yadırgamış:

“Hayrola?”

“Size, ortaklık teklif etsem, ne dersiniz?”

İnek, ne kadar inek olsa da, bir işi reddedecek kadar inek olmadığından, inekleşmemiş:

“Söyle bakalım, ne iş bu?”

“Sizinle sucuklu yumurta yapalım, insanlar sucuklu yumurtaya bayılır!”

İneğin aklı yatmış, tavuk ortaklık şartlarını sıralamış:

“Bana münasip bir yerde folluk gösterin, gidip yumurtalarımı folluğa doldurayım!”

Birkaç gün sonra, tavuk, bir küfe yumurtayla çıkagelmiş, inek memnun, yalnız tavuğun yanındaki eli bıçaklı adamı gözü tutmamış:

“Ortak, bu adam kim?

“Kasap, sucuklu yumurta için… Sizi kesecek, sucuk yapacak, benim de yumurtalarım var, ortaklık tamam!”

İnek ayılır gibi olmuş:

“Bu ortaklık benim canıma mal olacak galiba!”

“Maalesef inek hazretleri, amacımız, insanlara bol, lezzetli ve şişmanlatmayan sucuklu yumurta yedirmek, değim mi? Hadi, lütfen kendinizi sayın kasaba teslim ediniz!”
“Şimdi buna, kalkınmış ülkelerle, kalkınmamış ülkeler arasında, ekonomik işbirliği anlaşması diyebilir misiniz?

“Cambaz”ın değişik anlamı vardır, at üstünde, tel üstünde gösteri yapanlara da cambaz denir, özellikle hayvan pazarlarındaki pazarlıkçılara da cambaz, denir.

Cambazın biri, eşeği yularından çekip gelmiş, bir başka cambaz yanaşmış:

“Kaça bu eşek?”

“Bin lira!”

“Aldım gitti, ver elini helalleşelim!”

Birkaç kişi alıcının kulağına fısıldamış:

“Yahu görmüyor musun, bu eşek topal; onun için ucuza verdi!”

“O eşek topal değil, tırnağının arasına taş kaçmış, topal sanıp ucuza elden çıkarmaya bakıyor!”

Eşeği satana koşmuşlar:

“Yahu bu topal değilmiş, tırnağına taş kaçmış!”

Satıcı gülmüş:

“Eşek topal olmasına topal da, öyle sansınlar diye taşı tırnağına ben koydum!”

Alıcıya koşmuşlar:

“Yahu bu eşek gerçekten topalmış, taşı o koymuş. Seni de kandırdı, parayı aldı!”

Alıcı dövünmeye başlamış:

“Vay namussuz; eğer verdiğim para sahte olmasaydı, beni kazıklayacaktı!”
“Bunun adına serbest piyasa da “alışveriş” diyorlar mı?

Aslan, eşek ve tilki ava çıkmışlar; bir geyiği vurup gelmişler. Aslan emretmiş:

“Şunu pay edin!”

Eşek avı üç eşit parçaya bölmüş, herkesin payını vermiş; ama aslan beğenmemiş:

“Hani benim aslan payım!”

Eşek, eşekliğinden olacak anlamamış:

“Ne demek aslan payı!”

Aslan bir pençede eşeği parçalamış, sonra, tilkiye dönmüş:

“Hadi, sen pay et!”

“Efendim sizin olduğunuz yerde pay etmek ne demek? Hepsi sizin, buyurun afiyetle yiyin!”

Aslan hayretle sormuş:

“Sen bunu kimden öğrendin?”

Tilki cansız yatan eşeği göstermiş
İşte buda Sosyal Adelet

Kategoriler
Genel Gerekli Bilgiler Yaşam

Hayatınızı güzelleştirecek üç şey

İNANÇ

Köy sakinleri yağmur duasına çıkmışlardı. Bütün köy ahalisi toplandı.
İçlerinden birinde şemsiye vardı.

GÜVEN
Babalar bebeklerini havaya hoplatır, çocuklar gülmekten bayılır. Yere düşeceklerini akıl larına bile getirmezler.
Çünkü babaları onu tutacaktır.

ÜMİT
Yatağımıza girerken, yarın uyanıp yaşamaya devam edeceğimize dair garantimiz yoktur.
Ama yine de ertesi güne dair planlar yaparız.

Kategoriler
Genel Gerekli Bilgiler Yaşam

Bakış Açısı (zenginlik & Yoksulluk)

Düşünmek ve Harekete Geçmek İçin:

Fakir ve zengin ülkeler arasındaki fark ülkelerin yaşı değildir.

Buna örnek Hindistan ve Mısır’ın yaşı 2000 den fazladır ve fakirdirler.

Öte yandan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda daha 150 yıl önce önemsiz yerler iken bugün gelişmiş
ülkelerdir ve zengindirler..

Zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkın sebebi doğal kaynaklarının zenginliği de değildir.

Japonyanın toprakları sınırlıdır. % 80 i dağlıktır. Tarım ve hayvancılık için yetersizdir, fakat dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahiptir. Ülke çok büyük bir yüzer fabrika gibidir. Bütün dünyadan ham maddeler alır ve yapılmış ürünler ihraç eder.

Bir diğer örnek İsviçre’dir. Kakao yetiştirmez, fakat dünyanın en iyi çikolatasına sahiptir. Küçük toprağında hayvancılık ve tarım yılın ancak 4 ayında yapılabilir. Yine de en kaliteli süt ürünlerini üretirler. Güvenilirlik, düzenlilik ve çalışkanlık imajı veren bu küçük ülke tüm dünyanın kasası olmuştur.

Zengin ülkelerin yöneticilerinin fakir ülkelerdeki meslektaşları ile yaptıkları iletişimler aralarında zeka
bakımından bir farklılık bulunmadığını göstermiştir.

ya da deri rengi de önemli değildir: Kendi ülkelerinde tembel diye damgalanan göçmenler
zengin Avrupa ülkelerinin üretici gücüdürler.

O zaman Fark NEREDİR?

Fark halkın tutumundadır. Bu tutum yıllarca eğitim ve kültürle çerçevelenmiştir.

Zengin ve gelişmiş ülkelerdeki halkın davranışını incelediğimizde, büyük çoğunluğunun yaşamlarında şu
prensipleri izlediğini görürüz:

Ahlak, temel ilkeleridir.
Dürüstlük.
Sorumluluk.
Yasa ve kurallara saygı.
Diğer yurttaşların haklarına
saygı.
Çalışmayı sevme.
Tasarruf ve yatırım yapmak
için çırpınmak.
Fazladan çalışmaya istek.
Dakiklik.

Fakir ülkelerde bu temel ilkeleri günlük yaşamlarında izleyenler ancak bir azınlıktır.

Doğal kaynaklarımızın bulunmadığından ya da tabiatın bize zalim davranmasından dolayı fakir olmayız.

Tutum ve davranış eksikliğinden dolayı fakir oluruz.
Zengin ve gelişmiş toplumların bu işlevsel ilkelerini öğretmeme ve bu ilkelere uymaya niyet etmemedir eksikliğimiz.

Kategoriler
Genel Geyik Muhabbetleri Yaşam

Türk, Kürt ve Ermeni Bağa Girmiş

Üç arkadaş bir yaz günü yaya olarak yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar.
Biri Türk, biri Kürt, diğeri de Ermeni.
Ama Ermeni olan aynı zamanda papaz. Bir süre sonra susamışlar. Etrafta su yok. Bağların olgun zamanı.
“İki salkım üzüm yiyelim de ağzımız ıslansın,” diye Bir bağa giriyorlar. Bağın sahibi bir Türk ama onu görememişler. “Kaç paraysa veririz,” diyerek yemeye başlamışlar.
Bu sırada bağın sahibi gelmiş. Bakmış üç kişi üzümünü yiyorlar. Fena bozulmuş ama üç kişiyle de başa çıkamayacağını düşünmüş.
Birine bakmış, kıyafetinden Ermeni ve papaz olduğu belli. Diğerine bakmış, konuşmasından Kürt olduğunu anlamış.

Dönmüş Ermeni’ye,
“Bak bu adam Türk, yesin malımı. Benim kanımdandır. Helali hoş olsun. Bu da Kürt’tür ama din kardeşimdir. Sen niye yiyorsun benim üzümü mü?” demiş.
Bu laf, üzerlerine sorumluluk yüklenmeyen Türk ve Kürt’ün hoşuna gitmiş. Adam, papazı bir güzel dövmüş. Kıpırdayacak hal bırakmamış, yere uzatmış.

Bağ sahibi biraz sonra Kürt’e dönmüş.
“Müslümansın da niye sahipsiz bağa giriyorsun. Bu adam benim kanımdan yediyse afiyet olsun, Çünkü o Türk’tür. Kardeşimdir,” diyerek bir güzel onu da dövmüş ve yere uzatmış. Bu durum Türk’ün hoşuna gitmiş.

Biraz sonra Türk’e dönmüş ve “Tamam anladık Türk’sün, Aynı kandanız, aynı dindeniz ama sahibi olmadan başkasının bağına girilir mi?” diyerek Türk’e de vurmaya başlamış.
Türk yumrukla yere yuvarlanınca Kürt’e dönmüş ve “Biz,” demiş…“papazı dövdürmeyecektik.”

Kategoriler
Bitkiler Eğlence Genel Gerekli Bilgiler Geyik Muhabbetleri Sağlık Teknoloji Yaşam

Bunları Biliyor Musunuz?

* Dünya Televizyonlarında prime time’da gösterilen ilk çizgi film Taş Devriydi.

* Coca Cola piyasaya ilk çıktığında yeşil renkteydi.

* Ünlü aile oyunu borsa için Amerikan Merkez Bankasından daha çok para basılıyor.

* Erkekler daha küçük yazılmış yazıları kadınlardan daha iyi okuyor.

* Kadınlar erkeklerden daha iyi duyuyor.

* Zeki insanın saçında daha fazla çinko ve bakır bulunuyor. Dolayısıyla daha parlak oluyor.

* Dünyanın en genç ailesi 1910’da Çin’de kuruldu Erkek 8 Kız 9 yasındaydı.

* Katoliklerin lideri Papa’nın en genci 11 yasındaydı.

* Daktiloyla yazılan ilk roman Tom Sawyer’dır.

* Aralıkta dişer aylardan daha fazla gebe kalınıyor.

* ABD’de bir yıl içinde sadece 2 gün profesyonel spor karşılaşması oynanmıyor.

* İskambil kartlarındaki her ‘Rua tarihteki bir kralı temsil ediyor.

Maca: David, Kupa: Sarlman, Sinek: İskender, Karo: Sezar

* Kurşun Geçirmez yeleği, yangın çıkışını, cam sileceğini, lazer yazıcıyı kadınlar icat etti. Yaaa, eminim bunu bilmiyordunuz…

* Bozulmayan tek gıda maddesi baldır.

* Amerika’nın %38’i Afrika’nın %28’i bakir.

* Kapadokya’nın Güzel Atlar Diyarı anlamına geldiğini.

* Kendi dirseğini yalamanın imkansız olduğunu?

* Ördeğin vakvaklamasının yankı yapmadığını ve unu kimsenin açıklayamadığını?

* İdrarın zifiri karanlıkta parladığını?

* Eğer çok şiddetli hapşırırsan, kaburgalarından birini kırabileceğini?

* Hapşırmayı engellemeye çalışırsan, başındaki veya boynundaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğini?

* Hapşırdığın sırada gözlerini açık tutmaya çalışırsan, yerlerinden fırlayabileceklerini?

* Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını?

* Dünya nüfusunun %50 sinin hiç telefonla konuşmadığını?

* Farelerin ve atların kusamadıklarını?

* 1 saat sureyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırdığını?

* Çakmağın kibritten önce bulunduğunu?

* Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduğunu?

* Bu yazıyı okuyan insanların %75 inden fazlasının, dirseklerini yalamaya çalışacaklarını (gerçekten olmuyor değil mi? )

* Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir.

* Zürafa kulağını 53 santim uzunluğundaki dili ile temizler.

* Einstein 9 yaşına kadar düzgün konuşamamıştır. Ailesi onun özürlü olduğunu düşünmüştür.

* Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır.

Kategoriler
Genel Gerekli Bilgiler Yaşam

klavyeci.com Yeni Arayüzüyle Sizlerle

 klavyeci com
Talepler doğrultusunda arayüz değişikliği yaptığımız sitemizi yeniden yayına alarak siz değerli kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz. En üst kısımda bulunan menü ile sitemizde bulunan içeriklerin ana hatlarını simgeleyen butonlar ve başlıklar bulunuyor. Tıklayarak içeriğe ulaşabileceğiniz gibi üzerinde 1 saniye bekleme yaparak menünün genişlemesini sağlayabilir ve alt içerikleri görüntüleyebilirsiniz.

klavyeci.comKonu başlığını kendiniz oluşturabilirsiniz. Elbette konu başlığı oluşturabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekir. Fakat yorum yapmak için kayıt olmanıza gerek yok. Beğendiğiniz konuları Facebook veya twitter üzerinden beğenebilir, paylaşabilir veya şikayet edebilirsiniz. En üstte F ve T butonları ile bunu gerçekleştirebilirsiniz.

 

Gezinti menüsü bütün sayfalarda sizinle olacak. Güncel içerikleri sıralayabilir veya kolayca içerik ekleyebilirsiniz. Davamını oku ve yorum ekle butonlarının üzerinde bulunan tags kısayolları en çok ilgilendiğiniz içerikleri bir tıklama ile sıralamanızı sağlayacaktır.

klavyeci.comBütün konular yoruma açıktır. Yorum yaparken genel ahlak kurallarına uymanız yorumunuzun yayınlanmasını sağlar. Her yorum küfür içermediği sürece mutlaka yayınlanır.

Kategoriler
Genel

Altyapı Arşivi Ucu Bucağı Yok Bölüm 12

İ Ç İ N D E K İ L E R :

1 AÇIK BIRAK PENCERENİ (2)

2 AÇMA ZÜLÜFLERİN

3 Ada Ciftellisi

4 ADALETSİZ YAR

5 ADAM GiBi – S.ORTAC – DO#

6 ADAM GiBi ADAM – LARA

7 Adanalı YILDIZ TILBE

8 Adanın Yeşil Çamları

9 Adapte – Baha

10 ADA SAHİLLERİ-İNTRO

11 ADA YİNE SENSİZ

12 Adı Bahtiyar 2 – Ahmet Kaya

13 ADI BENDE SAKLI

14 Cengiz KURTOĞLU – Bu Yaranın Adı Hasret

15 Adını Anmayacağım

16 Adını Sen Koy – Müslüm Gürses Sol#

17 Adını Yollara Yazdım – Baha

18 ADIN NE SENİN

19 Adı Yılmaz – Ahmet Kaya

20 Adil Arslan – Ağıt Köprüler

21 Adile Naşit – Son Verdim Kalbimin Isine

22 ADNAN KOCLAR – ASKIN KANUNU 3

23 Adnan Şenses – Çok üzgünsün arkadaş

24 Adresi Biliyorsun – NALAN

25 AFFEDESIN – Demet Akalın

26 Çat Kapı – Yıldız TİLBE

27 AFFETMEDİM KENDİMİ

28 affet sevgilim – ebru gündeş

29 Afilli Yalnızlık

30 Aylamak Yok Yüreğim – Hakan ALTUN

31 Ağır Çiftetelli

32 Ağır Roman

İNDİR: http://www.4shared.com/archive/MOTGGjd8/midi_arsivi_ucu_bucagi_yok_par.html

Kategoriler
Bilişim Genel Teknoloji

IQ Testi (Gerçek)

Arkadaşlarınız zekanız ile dalgamı geçiyor? Yada merak ediyorsunuz acaba bu IQ dedikleri nedir diye? Yada kendinizi sınamak istiyorsunuz! Buyrun size IQ testi için mükemmel bir program. İndirip kurun zekanızı ölçün.

iqtest www.klavyeci.com

Kategoriler
Genel Gerekli Bilgiler Teknoloji

Bankamatik

T.C. MERKEZ BANKASI’ndan bir uyarı. Aklınızda bulunsun.

Eğer bir gün ATM makinelerinden bir soyguncu yada gaspçı tarafından para çekmeye zorlanırsanız;

PIN kodunuzu (Şifrenizi) ters girmeniz halinde (Örn. 1234 yerine 4321 gibi).

Makine parayı veriyor ancak bu arada polis de çağırıyor.

Bu konuyu çok nadir kişi bilir. O yüzden aklınızın bir köşesine not edin!