Roland E-A7 Sample Ses Import & Export

Kısaltmalar: UST= User Sample Tone UPG= User Performance Group UPS= User Performance Single Import= İçeri Aktarma (Flash bellekte bulunan bir sample...

Roland E-A7 UDK Import & Export Nasıl Yapılır

Kısaltmalar: UDK= User Drum Kit Import= İçeri Aktarma (Flash bellekte bulunan bir dosyayı dahili hafızaya yükleme) Export= Dışarı Aktarma (Dahili...